Adel Ibrahimpašić

pcela

Općina/Grad: Bihać

Mjesto: Ripač

Ulica i broj: Košare 81

Telefon: 062-391-769, 062-406-001

E-pošta: ibrahimpasicadel@gmail.com