Mehmedalija Harbaš

pcela

Općina/Grad: Bosanska Krupa

Mjesto: Bosanska Krupa

Ulica i broj: Lipik bb

Telefon: 061/-155-918

E-pošta:harbasalmira@hotmail.com