Izet

Općina/Grad: Lukavac

Mjesto: Lukavac

Ulica i broj: Devetak Hodžić bb

Telefon: 062/539-549

E-pošta:izetj3@hotmail.com