Halil Kurtović

pcela

Općina/Grad: Novi Travnik

Mjesto: Šenkovići 

Ulica i broj: Šenkovići bb

Telefon: 061/-627-124

E-pošta:bimkurtovic@hotmail.com