Fikret Keljalić

pcela

Općina/Grad: Jajce

Mjesto: Krići

Ulica i broj: Vrbaska 15

Telefon: 061/-523-180

E-pošta:jasmin_keljo@lice.com