Mile Knežević

pcela

Općina/Grad:Prijedor

Mjesto: Lamovita

Ulica i broj: Gornja Lamovita bb

Telefon: 065-520-240

E-pošta: mileknezevic55@gmail.com