Dalibor Kljajić

pcela

Općina/Grad: Čelinac

Mjesto:Čelinac

Ulica i broj: Vojvode Mišića 30

Telefon: 065/-435-615

E-pošta:kdalibor75@gmail.com