Asim Dedić

pcela

Općina/Grad: Bratunac

Mjesto: Pobudje

Ulica i broj: Burnice

Telefon: 065-886-093

E-pošta: asim_dedic@hotmail.com