Saša Popović

pcela

Općina/Grad: Banja Luka

Mjesto: Banja Luka

Ulica i broj: Gorana Radulovića Bimbe 7

Telefon: 065-671-954

E-pošta: psasa16@teol.net