Jozo Jurić

pcela

Općina/Grad: Novo Sarajevo/ Sarajevo

Mjesto: Novo Sarajevo

Ulica i broj: Radnička 128

Telefon: 061/-244-954

E-pošta:dugizez@hotmail.com