Bajro Šehović

pcela

Općina/Grad: Novi Grad / Sarajevo

Mjesto: Novi Grad / Sarajevo

Ulica i broj:Ul. Humačka ploča

Telefon: 062/435-031

E-pošta:bajro.sehovic@hotmail.com