Admir Halilović

pcela

Općina/Grad: Sarajevo/Novi Grad

Mjesto: Novi Grad

Ulica i broj: Ramiza Salčina 1

Telefon: 061-171-911

E-pošta: pcelarstvohalilovic@yahoo.com