Edis Efendić

pcela

Općina/Grad: Ilidža / Sarajevo

Mjesto: Butmir

Ulica i broj: Ilirska 45

Telefon: 061/-381-727

E-pošta:edise.77@gmail.com