Muhamed Salkanović

pcela

Općina/Grad: Centar / Sarajevo

Mjesto: Centar Sarajevo

Ulica i broj: Nahorevo do 141

Telefon: 061/-136-637

E-pošta:salkanovic.emina@yahoo.com