Mesud Delić

pcela

Općina/Grad: Centar/Sarajevo

Mjesto: Centar Sarajevo

Ulica i broj: Nusreta Šišiča Dede br. 8

Telefon: 061-911-823

E-pošta: Sanela.Mesud@hotmail.com