Emir Trnovac

pcela

Općina/Grad: Mostar

Mjesto:Kočine

Ulica i broj: Kočine 198f

Telefon: 061-759-305

E-pošta: trnovacemir@hotmail.com