Selmin Dedić

pcela

Općina/Grad: Banovići

Mjesto: Banovići

Ulica i broj: Ul. Habetova br. 3

Telefon: 061-406-963

E-pošta: selman_ded@hotmail.com